අලුත් වීඩියෝ එක නිසා ඇමති නවීන් සහ ඉරාජ් හැප්පෙයි



අලුත් වීඩියෝ එක නිසා ඇමති නවීන් සහ ඉරාජ් හැප්පෙයි

" මේ බනිනවා වගේ රිෂාද් බදුර්ඩීන්ට බනින්න බැරිද ?"



මෑතකදී අන්තර්ජාලයට එක් කළ ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම නිර්මාණය වන සුරත ගීතය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.


සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මෙන්ම දේශපාලන වශයෙන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇති වීම විශේෂත්වයක්.

එම ගීතය සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය වරයෙක් වන නවීන් දිසානායක මහතා ඉරාජ්ගේ ගීතය සහ ඔහු පිලිබඳ ෆේස්බුක් සටහනක් දක්වා තිබුණා.

එම සටහනට පිළිතරු වශයෙන් මේ වන විට ඉරාජ් වීරරත්න පිළිතරු ලබා දී තිබෙනවා.

නවීන් දිසානායක මහතා ගේ ෆේස්බුක් සටහන



එම සටහනට පිළිතුරු දැක්වූ ඉරාජ්ගේ සටහන




www.reader.lk