බුදුන්ගේ රස්තියාදුවට සහ සන්නස්ගලට ඉරාජ්ගෙන් කණේ පහරක්බුදුන්ගේ රස්තියාදුවට සහ සන්නස්ගලට ඉරාජ්ගෙන් කණේ පහරක්

කාලයෙන් කාලයට කතාබහක් ඇති කරන නිර්මාණ බිහි කරන ඉරාජ් වීරරත්න ඔහුගේ නවතම ගීතයේ වීඩියෝ පටය මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.එම ගීතය මිට පෙර අන්තර්ජාලයට එක් කර අතර එහි වීඩියෝව අද දින අන්තජ්ර්ලයට එක් කළා.


පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වූ මාතෘකා මෙම ගීතයට ද එක් කර ඇති අතර මෙම ගීතය සඳහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නං පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සිංහල ගුරුවරයෙකුගේ ජිවිත කතාව මෙලෙස විදියෝවකින් දක්වා ඇති බවයි.


එමෙනම් මිට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ප්‍රසිද්ධ සංගීත ශිල්පියෙකුගේ ජිවිත කතාවක් වීඩියෝවකින් ඉදිරිපත් කල බවටද ඉරාජ්ට චෝදනා එල්ල වුණා.


නවතම ගීතයේ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk