හසිනිගේ තොල් සිප ගැනීමක් ලීක් වෙයි


හසිනිගේ තොල් සිප ගැනීමක් ලීක් වෙයි

හසිනි සැමුවෙල් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.ඒ අගේ විවාහය සම්බන්ධයෙන්. එම විවාහය දෙදරා යාමට රැප් ගායක ෆිල්ටි හේතු වූ බව සමාජ වෙබ් අඩවි තුලම සඳහන් වුණා.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඇගේ සහ ෆිල්ටිගේ තොල්සිප ගැනීමේ දර්ශනයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම වීඩියෝව සහ එහි විස්තරය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk