මම SEX SCENE එකක් රඟපාන්න කැමතියි - ශෂී හේවගේ


මම SEX SCENE එකක් රඟපාන්න කැමතියි - ශෂී හේවගේ

තමන්ට ලිංගික දර්ශන රඟපෑම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එය බාරගන්න කැමති බව නිරූපණ ශිල්පිණි ශෂී හේවගේ පවසනවා.ඇය මේ බව පවසා ඇත්තේ noize tv සමග කතාබහකට එක් වෙමින්.


ඇය පෙන්වා දෙන්නේ ඇය මේ වන විට ක්ෂේත්‍රයෙ යම් යම් අය deal යන බවත් ඇයටත් අයුතු යෝජනා යම් යම් පුද්ගලයින්ගෙන් මේ වන විටත් ලැබෙන බවයි.


මේ ඇය සමග කල කතාබහ


www.reader.lk