නිම්නාවියේ නිසා පිරිමියෙක් වුණු ගංගානිගේ අලුත් තොරතුරු


නිම්නාවියේ නිසා පිරිමියෙක් වුණු ගංගානිගේ අලුත් තොරතුරු

කාන්තා හිංසනය සම්බන්ධයෙන් පැවසෙන "නිම්නාවියේ" ගීතය පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.


වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ජනපති වීමට පෙර කළ ප්‍රකාශයක් එක් කරගනිමින් මෙම නිර්මාණය සිදු කර තිබෙනවා.

එම ගීතයේ රංගනයෙන් දායක වන නිරූපණ ශිල්පිණිය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වුණා.

නිරූපණ ශිල්පිණි ගංගානි කාංචනා මෙහි රංගනයෙන් දායක වී ඇති අතර ඇය මේ දින වල ‘Miss Tourism Finalists’ වලට තේරී පත්ව ඇති අතර ඔබට ඇය සඳහා මනාප ලබා දීමටද හැකි වනවා.


පහත ඇති ඡායාරූපයට "like" කිරීමෙන් ඇයට මනාප හිමි වන අතර අගේ ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.www.reader.lk