පඩි ගෙව්වේ නැති නිසා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ආයතනයේ සේවකයින් කරපු දේ


පඩි ගෙව්වේ නැති නිසා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ආයතනයේ සේවකයින් කරපු දේ


" හැමෝගෙම උද්ඝෝෂණ පෙන්නන ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතනවල සේවකයින් උද්ඝෝෂණය කරන හැටි"

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ මාධ්‍ය ජාලයක සේවය කරන සේවකයින් හට තම වැටුප් නොගෙවීම හේතුවෙන් කළ අපුරු ක්‍රියාවක් වාර්තා වනවා. ඒ එකම ඡායාරුපයක්, තම පුද්ගලික සමාජ ජාල ගිණුම් තුළ එක් කර ගනිමින් තම විරෝධය දැක්වීමයි.


ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුම් තුළ "බුරුවෙකුගේ " ඡායාරූපයක් එක් කර ගනිමින් තම විරෝධය මෙලෙස පල කර තිබෙනවා. පහුගිය මස වැටුප් තවමත් නොගෙවීම හේතුවෙන් ඔවුන් මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගෙන තිබෙනවා.


ඔවුන් විරෝධය පළ කර ආකාරය පහතින් බලන්න.
www.reader.lk