හිමි නමකට මෙලෙස කතා කිරීම හරිද ?


කාර් එකක් ගන්න ආධාරයක් ඉල්ලපු හිමි නම නිසා ෆේස්බුක් ඇවිලෙයි

හිමි නමකට මෙලෙස කතා කිරීම හරිද ?

ජාතික හෙළ උරුමයේ බුදුගල ජිනවන්ශ හිමි ෆේස්බුක් ඔස්සේ පළ කරන ලද ප්‍රකාශයක් සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.


ඉකුත් දින උන් වහන්සේ මෝටර් රථයක් සමග ඡායාරූප කිහිපයක් සිය ෆේස්බුක් ගිණුම වෙත එක් කර තිබෙන අතර එහි " කාර් එකක් බලන්න ගියා. සල්ලි නෑ ගන්න. තෙල් නම් නියමෙට වැඩ කරනවා. ආධාරයක් දෙනවා නම් හොඳයි " යන්න සඳහන්.


එම හේතුවෙන් සමාජ ජාල භාවිතා කරනන් උන් වහන්සේ වෙත අසභ්‍ය වචනෙන් බැන තිබෙනවා.


පක්ෂ පාට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ජාල භාවිතා කරන්නන් මෙලෙස හිමි නමකට අමන්ත්‍රණය කිරීම ඉතා කණගාටු තත්වයක්. ඔබේ මතය පහතින් සදහන් කරන්න.

www.facebook.com/budugala.jinawansahimi/posts/1816825061700998


www.reader.lk