හිටපු ජනපති මහින්ද ඡන්දේ දාන්න කලින් කරපුවා එලියට


හිටපු ජනපති මහින්ද ඡන්දේ දාන්න කලින් කරපුවා එලියට - ඔබ නොදුටු ඡායාරූප පෙළ මෙන්න


පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම් මේ වන විට සිදු කෙරෙනවා.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වීරකැටිය මැදමුලන ඩි.ඒ රාජපක්ෂ මහ විදුහලට පැමිණියා.

ඔහු ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීමට පෙර ගත් ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.
www.reader.lk