ඉරාජ් නත්තල් සීයාට ඇඳලා නත්තල සැමරු හැටි


ඉරාජ් නත්තල් සීයාට ඇඳලා නත්තල සැමරු හැටි

" මම බෞද්ධයෙක් හැබැයි මම නත්තල සැමරැවේ මෙහෙමයි "
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල වැඩි වශයෙන් පුවත් මවන්නෙකු වන ඉරාජ් වීරරත්න කල අපුරු වැඩක් අපට වාර්තා වුණා.


අද දින නත්තල් සැමරීමට නොහැකි උදවිය සොයා ගොස් ඔහු කල අපුරු ක්‍රියාවක්.

ඔහු නත්තල් සීයා කෙනෙකු ලෙස ඇඳ කොළඹ අවට ප්‍රදේශ වල ගොස් කල එම සිද්ධිය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk