ඩිලන්ත මාලගමුව ලෝකෙන්ම තුන්වෙනි තැනට


ඩිලන්ත මාලගමුව ලෝකෙන්ම තුන්වෙනි තැනට


" මගේ මව් රටට මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම ගැන මම ඉතා ආඩම්බර වෙනවා. අපි වේගයෙන් දුවන සිංහයෝ "

මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව ඊයේ ඉතාලියේ Imola ධාවන පථයේ පැවති ලෝක ශුරතා තරගාවලියට සහභාගී වුණා.

ඒ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්. ඔහු එම තරගාවලියේ තුන්වැනි ස්ථානය ලබාගැනීමට සමත් වුණා.

ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විශාල පිරිසක් තරඟය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. මේ ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් තැබූ සටහනක්.

" ඊයේ ඉතාලියේ Imola ධාවන පථයේ පැවති ලෝක ශුරතා තරගාවලියේ තුන්වැනි ස්ථානය ලබාගැනීමට හැකිවුණා. ඉතාලියේ සිටින බොහෝ නිහතමානි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තරඟය නැරඹීමට පැමිණියා. එය මට ඉමහත් ධෛර්යයක් වුණා. මගේ මව් රටට මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම ගැන මම ඉතා ආඩම්බර වෙනවා. අපි වේගයෙන් දුවන සිංහයෝ "www.reader.lk