ඉරාජ්ට බැනපු අය එක පාරට හොඳ කියයි


ඉරාජ්ට බැනපු අය එක පාරට හොඳ කියයි


ඉරාජ් වීරරත්න පසුගිය කාලයේ අන්තර්ජාලයේ දැඩි කතාබහකට ලක් වූ චරිතයක්. ඒ ඔහු කළ නිර්මාණයක් හේතුවෙන්.


එම හේතුවෙන් සමාජයේ දැඩි විරෝධය ඔහුට එල්ල වුණා.

මේ අතර ඔහු කළ ක්‍රියාවක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ අගය කරමින් හුවමාරු වනවා. ඒ ඔහුට අහඹු ලෙස හමුවන කුඩා දරුවකු හට කරන ලද උපකාරයක වීඩියෝවක්.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.www.reader.lk