ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම චතුර සේනාරත්නට ? - පොඩ්ඩා


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම චතුර සේනාරත්නට ? - පොඩ්ඩා

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ දඩු කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


ඒ දිගින් දිගටම තරඟ පරාජය වීමත් සමගයි. මේ සම්බන්ධයෙන් බෝදෙනා බොහෝ අදහස් පල කරනවා.

විවිධ වෙනස් කම් කණ්ඩායම තුල සිදුවිය යුතු බවයි ඔවුන්ගේ මතය වී ඇත්තේ.

මේ අතර සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල ජනප්‍රිය චරිතයක් වන "පොඩ්ඩා" දිගින් දිගටම තරඟ පරාජය වීම හේතුවෙන් තේරීම් කමිටුවට චතුර සේනාරත්න පත් කළ යුතු බව පවසනවා.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ කතාබහක්.


සම්පුර්ණ වීඩියෝ පටය
www.reader.lk