හම්බන්තොටම හැඬ වූ රිය අනතුර


හම්බන්තොටම හැඬ වූ රිය අනතුර - සංවේදී අය බැලීමෙන් වලකින්න

අද (13) දින හම්බන්තොට තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ නෙටොල්පිටිය, මාරකොල්ලිය ප්‍රදේශයේ මාරක අනතුරක් සිදු වුණා.
අධික වේගයෙන් පැමිණි බස් රථයක් තවත් රථයක් පසුකර යෑමට ගත් උත්සාහයේ දී ඉදිරියෙන් පැමිණි ත්‍රිරෝද රථයක ගැටීමෙන්.

එම අනතුරෙන් එම ස්ථානයේ දිම දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර ඒ ත්‍රිරෝද රථයේ පැමිණි පුද්ගලයින් වෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ගත් ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

www.reader.lk