පුද්ගලයින්ට අපහස කරන වීඩියෝ ඡායාරුප අයින් කරනේ මෙහෙමයි


අලුත්ම රැල්ල රෝසා කෙල්ල ? - පුද්ගලයින්ට අපහස කරන වීඩියෝ ඡායාරුප අයින් කරනේ මෙහෙමයි


මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ අසැබි වීඩියෝ පට සහ විවිධ මඩ ප්‍රහාර සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ පළ කිරීමේ වර්ධනයක් ඇති වී තිබෙනවා.


මෙවැනි තත්වයන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් සහ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ගේද පුද්ගලිකත්වයට හානි වූ අවස්ථා පසුගිය කාලයේ වාර්තා වුණා.

එමෙන්ම නළු නිලියන්ගේ යැයි පවසමින්ද වීඩියෝ පට සහ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබුණා.

මේ අතර මේ දිනවල සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල දැඩි වශයෙන් කතාබහකට ලක් වන්නේ "රෝසා කෙල්ල" නමැති වීඩියෝ පටයි. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ විවිධ පොස්ට් පවා නිර්මාණය වී තිබුණා.

මෙවැනි අවස්ථාවක මෙම සිද්ධියට මුහුණ පාන තරුණයා හෝ තරුණිය දැඩි අපහසුතාවයට පත්වන අතර මෙවැනි අවස්ථාවක ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබද වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.www.reader.lk