අර්ජුනගේ තරග පාවාදීමේ සිද්ධිය පරීක්ෂණ කරන්න - ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව දයාසිරිගෙන් ඉල්ලයි


අර්ජුනගේ තරග පාවාදීමේ සිද්ධිය පරීක්ෂණ කරන්න - ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව දයාසිරිගෙන් ඉල්ලයි

හිටපු නායක අර්ජුණ රණතුංගට එල්ල වී ඇති තරග පාවාදීමේ චෝදනාව පිළිබ`ද පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස කීර පාඩා අමාත්යෙවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සදහා වන ලිපියකට විධායක කමිටුවේ සියලූ සාමාජිකයින් අත්සන් තබා ඇති බවයි අප වෙත වාර්තා වුණේ. හෙට (07-09-2017) ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත මෙම ලිපිය භාරදීමට නියමිතව තිබෙනවා.

1994 වසරේදී ඉන්දීය කණ්ඩායම සමග ලක්නව් හිදි පැවති ටෙස්ට් තරගය මුදලට පාවාදී ඇති බවට ඉන්දීය අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යංශය Criminal Investigations Bureau නිකුත් කළ වාර්තාවකින් හෙළිදරව් වී තිබෙන බව අප මීට පෙර අනාවරන කළා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයින් දෙදෙනෙකුගේ නම් ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වනවා.අර්ජුන රණතුංග සහ අරවින්ද ද සිල්වාට මෙම චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර එම තරගය පාවාදීම සඳහා ගනුදෙනුව සිදු ආකාරය පිළිබඳවද මෙම වාර්තාව මගින් සවිස්තරාත්මකව දක්වා තිබෙනවා.

මුකේෂ් කුමාර් ගුප්තා නම් පරිබෙධාන පෙළේ බුකීකරුවෙකු මෙම ගනුදෙනුවට මැදිහත් වී ඇති බවයි එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

බ්‍රයන් ලාරා, මාර්ක් වෝ, ඇලේක්ස් ස්ටුවර්ට් ඇතුළු විදෙස් ක්රී ඩකයින් රැසක්ද තරග පාවාදී ඇති බවට ඉන්දීය අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යංශය නිකුත් කළ මෙම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

එම වාර්තාවේ අර්ජුන රණතුංග සහ අරවින්ද ද සිල්වා පිළිබඳ දැක්වෙන්නේ මෙලසින්.
www.reader.lk