මහාධිකරණයේ සිට උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි දානෙ වැලදු හැටි

මහාධිකරණයේ සිට උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි දානෙ වැලදු හැටි


අලි පැටවෙකු රඳවාගෙන සිටියේ යැයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණා.

ඒ හේතුවෙන් උන් වහන්සේ මෙම මස විදෙස් ගත වීම සදහා අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලු අතර අධිකරණය විසින් ඊට අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

අද අධිකරණයේ සිට උන්වහන්සේ දානෙ වැලදු ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරුප පෙළක් ෆේස්බුක් පිටුව වෙත එක් කර ඇති අතර එය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk