ආගමික ස්ථානවලින් බදු අය කරගන්නේ නැහැආගමික ස්ථානවලින් බදු අය කරගන්නේ නැහැ
නව දේශිය ආදායම් පනත අනුව ආගමික ස්ථානවලින් බදු අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුල කතාබහක් ඇති වුණා.

ඒ අනුව එසේ නොවන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා අවධාරණය කර තිබෙනවා.

මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පවසා තිබෙනවා.

බදු අය කිරීම් සිදු නොවන අවස්ථාවන් පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළා.

www.reader.lk