අනුර පාර්ලිමේන්තුවේදී කියපු කතාව


“මොන හිගන්නෙක් ද මේ.. රටේ සෞඛ්‍ය සේවය හොදයිනම් සෞඛ්‍ය ඇමති යනවද සිංගප්පූරු.. ”
අනුර පාර්ලිමේන්තුවේදී කියපු කතාව


පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු වුණා.


ඒ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අදහස් පලකරන අවස්ථාවේදීයි. එහිදී ඔවුන් අතර මෙම වචන හුවමාරුව සිදු වුණා.

එම අවස්ථවේ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk