අන්තර්ජාලය කැළඹු ටීනා ශනෙල්ගේ අලුත් ටිකක්

අන්තර්ජාලය කැළඹු ටීනා ශනෙල්ගේ අලුත් ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි ටීනා ෂනෙල් ප්‍රනාන්දු පසුගිය කාලයේ ඉතා ජනප්‍රිය වූ ගීතමය වීඩියෝ පට කිහිපයක දක්නට ලැබුණා.


ටීනා ෂනෙල් සහභාගී වූ වීඩියෝ පට සම්බන්ධයන් දැඩි කතාබහක්ද සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල ඇති වුණා.


ඇයගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලය වෙත එක් කර තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.
ඡායාරූප - ප්‍රමුක නිමේෂ්

www.reader.lk