විකෘති ලිංගික ආසාවන් නිසා අකාලයේ බිලිගත් තරුණියගේ කතාව

විකෘති ලිංගික ආසාවන් නිසා අකාලයේ බිලිගත් තරුණියගේ කතාව

ආන්දෝලනාත්මක ගීතමය වීඩියෝ රැසක් නිර්මාණය කළ Iraj production ආයතනය ඔවුන්ගේ නවතම නිර්මාණය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම නිර්මාණය youtube චිත්‍රපටයක් ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර එහි ගීතයක් ද සහිත කෙටි චිත්‍රපටයක් වනවා.

කොළඹ ප්‍රධාන පෙලේ පුද්ගලයින් සහභාගී වන සමාජ ශාලා වල රහසිගත සිදු වන සත්‍ය සිදුවීම් ගෙන මෙම නිර්මාණය කර ඇති අතර එම සමාජ ශාලාවක සේවය කරන තරුණියක් වටා ගෙතුණු කතාවක් මෙහි ඇතුලත් වනවා.
එම සමාජ ශාලා තුල තරුණිය දුෂණය වන අයුරු සහ ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට සිදු වන විකෘති ලිංගික ආසාවන් පෙලෙන ප්‍රධාන පෙලේ පුද්ගලයින්ගේ සිදු වීම් ද මෙයට එකතු කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk