හම්බන්තොට වරායට තැබූ ගිවිසුම ගැන නාමල් රාජපක්ෂ අල් ජසිරා රූපවාහිනියට කිව්ව කතාව

හම්බන්තොට වරායට තැබූ ගිවිසුම ගැන නාමල් රාජපක්ෂ අල් ජසිරා රූපවාහිනියට කිව්ව කතාව

චයිනා මර්චන්ට් පෝර්ට් හෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගමේ එච් අයි පී ජේ සහ සී යූ එෆ් යන මෙහෙයුම්කරුවන් සමග හම්බන්තොට වරාය සදහා රජය අත්සන් තැබූ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.


පක්ෂ විපක්ෂ මෙන්ම සමාජ ජාල භාවිතා කරනන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා තිබෙනවා.

මේ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් "අල් ජසිරා" රූපවාහිනි සේවය සමග මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අදහස් පල කර තිබෙනවා.

එම සංවාධය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk