රහත් වී රැස් විහිදෙන සමන්තබද්‍ර හිමිට වදින්න ගාථාවකුත් පිටවෙයි

රහත් වී රැස් විහිදෙන සමන්තබද්‍ර හිමිට වදින්න ගාථාවකුත් පිටවෙයි
පිටිදූවේ සිරිධම්ම හෙවත් සිරි සමන්තබද්‍ර හිමියන් මේ වනවිට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


ඒ ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම නිර්මාණය වන වස්සානේ හීනෙ ගීතය හේතුවෙන්. ගීතයේ අවසානයේ ඇතුලත් සමන්තරබද්‍ර හිමිගේ රැස් විහිදීම මෙලෙස කතාබහක් ඇති කර තිබෙනවා.

එසේම ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මතවාද සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් පළ වී ඇති අතර රහත් වූ බව කියන සමන්තරබද්‍ර හිමිට වදින ගාථාවක් ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගාථාව පහතින් බලන්න.


ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk