ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපතිකම ජනකට


ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපතිකම ජනකට


ලංකා සීනි සමාගමේ සභාපති ලෙස ජනක නිමලචන්ද්‍ර පත්ව තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ විශිෂ්ට ලෙස සේවයක් සිදු කළ අයෙක්. එමෙන්ම ඔහු මිට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා විශාලම පුද්ගලික ආයතනයක ලොකු පුටුවක් දැරූ අයෙකු වූ අතර අලුත් දැක්මක් සහිත නව අදහස් සහිත අයෙකු ලෙස හැදින්වෙනවා.


විදෙස් රටවල උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ඇති අතර ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධි ධාරික් වන අතර ඇතැමුන් පෙන්වා දෙන්නේ සුදුස්සාට සුදුසු තැන ලැබී ඇති බවයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් විරරත්නද ඉකුත්දා පත්කරනු ලැබුවා.


www.reader.lk