ගෝඨාගේ පුරවැසිභාවයේ තීන්දුව

ගෝඨාගේ පුරවැසිභාවයේ තීන්දුව 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවයේ වලංගුතාව අභියෝගයට ලක්කරමින් ගාමිණි වියන්ගොඩ සහ මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පසු ගිය 30 වන දා පෙත්සමක් ගොනු කරනු ලැබුවා එම පෙත්සම දින 2ක් අභියාචනාධිකරණයේදී විභාග කර අවසන්ව මේ වන විට ලිඛිත දේශන ලබා දීම ඇත.

අද (04) සවස 6.00ට අදාළ නඩුවේ තීන්දුව ලබා දුන්නාහ

ඒ අනුව ඔහුගේ පුරවැසිභාවය අභියෝගයට ලක් කරමින් පෙත්සම, ත්‍රිපුද්ගල අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් නිෂ්ප්‍රභ කරන ලදී.

www.reader.lk