සිංහලයන්ට මුහුදු මහා විහාරය නැතිවෙන ලකුණු ?


සිංහලයන්ට මුහුදු මහා විහාරය නැතිවෙන ලකුණු ?

ඉතාමත් පැරණි සහ වටිනාකමකින් යුත් මුහුදු මහා විහාරය මේ වනකොට අන්තවාදීන්ගේ ආක්‍රමණයට නතුව ඇති බවට වාර්තා වනවා.වරින් වර මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහකට ලක් වූ වත් නිලි පිළිතුරක් මෙලෙස මෙම ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව ලැබී නැහැ.


මේ සම්බන්ධව නිසි පිළිතුරක් සොයා බැලීම සහ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ඉරාජ් වීරරත්න ගොස් තිබුණා.


මේ ඔහු එහිදී කළ සාකච්චාවක්.www.reader.lk