සජිත්ගේ ඇස්තිමේන්තුවෙන් ලක්ෂ ගානක් කාටද යන්නේ ?


සජිත්ගේ ඇස්තිමේන්තුවෙන් ලක්ෂ ගානක් කාටද යන්නේ ?

කුරගලට විදුලිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පසු ගිය කාලයේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ ඉරාජ් වීරරත්න පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව භාර අමාත්‍යවරයා වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ මෙම පන්සල සඳහා විදුලිය ලබා දෙන ලෙසටයි.


කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරයා ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය භාර අමාත්‍යවරයා වන රවී කරුණානායක මහතා ක්‍රියාත්මක වී දින 3 ක් ඇතුලත විදුලිය ලබා දීමට කටයුතු ගෙන ගියා.


එහෙත් පසු දින එම ක්‍රියාවලිය තහනම් කොට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුවෙන් කටයුතු කර ඇත්තේ ඉහල බලපෑමක් මත බවයි වාර්තා වුණේ.


දින කිහිපයක් ගතවීමෙන් පසු සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා විදුලිය ඇතුළු විශාල පහසුකම් රාශියක් ලබා දෙන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාර ගෙන ගියත් මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් නොගන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


එමෙන්ම කුරගලට විදුලිය ලබා දීමට ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයට වැය වන්නේ ලක්ෂ 10 ට වඩා අඩු මුදලක් බවත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා විදුලිය ලබා දීමට ඇස්තිමේන්තුව සකසා ඇත්තේ ලක්ෂ 150 ක් මුදලක් බවත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය භාර අමාත්‍යවරයා වන රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.


www.reader.lk