නාගානන්ද කිව්වේ ඇත්තද? බොරුද?


නාගානන්ද කිව්වේ ඇත්තද? බොරුද?

2020 ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ මෙන්ම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.


ඒ මෙවර ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අතර 2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතාද සිටිනවා.


නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා සමග කල කතාබහක් සම්බන්ධයෙන් අප මිට පෙර වාර්තා කළා.ඔහුගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් එරන්ද ගිනිගේ මහතාගේ අදහස් ඇතුලත් වීඩියෝවක් ද මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක ව තිබෙනවා.එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

www.reader.lk