සැපේ ඉන්න මස්සිනා එලියට


සැපේ ඉන්න මස්සිනා එලියට

කාලයෙන් කාලයට විවිධ පුද්ගලයින් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා කතාබහකට ලක් වනවා.පසුගිය කාලයේ එලෙස කතාබහකට ලක් වූ චරිතයක් වුනු "මස්සිනා" සමග කල කතාබහක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබෙනවා.


එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk