ගෙදර ඉදලා මුදල් උපයන්නේ මෙහෙමයි


ගෙදර ඉදලා මුදල් උපයන්නේ මෙහෙමයි

බොහෝ දක්ෂතා ඇති පුද්ගලයින්ට තම හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට තැනක් නැතිවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බොහෝ ගැටළුවක්.එම හේතුවෙන් ඔවුන් මේ වන විටටත් රැකියාවක් නොමැතිව නිවසේ සිටිනවා.


ඔබේ නිවසේ සිට ඔබට මුදල් ඉපයීමේ පහසුම ක්‍රමයක් පිලිබඳ පුවතක් reader.lk අපට වාර්තා වුනා.


ඒ පසුගියදා හඳුන්වා දුන් Caboo ඇප් එක හරහායි. එමගින් පහසුවෙන් සහ තමන්ගේ හැකියාව අනුව අතිවිශාල මුදලක් ඉපයීමේ හැකියාව පවතිනවා.


ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත වීඩියෝව නරඹන්න.


www.reader.lk