කොලුකාරයෝ හැම පක්ෂෙම ඉන්නවා - රන්ජන්
කොලුකාරයෝ හැම පක්ෂෙම ඉන්නවා - රන්ජන්

තමන්ට මේ වන තෙක් ලිංගික අල්ලස් හෝ ලිංගික හිංසන තම පක්ෂයෙන් සිදු නොවූ බව අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.


ඔහු මේ බව පවසන්නේ නොයිස් tv සමග කල කතාබහකදී නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්.

එමෙන්ම ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පක්ෂයකට මෙවැනි චෝදනා සහ මෙවෙනි දෑ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ඇති බවයි.


ඔහු සමග කල සම්පුර්න කතාබහ පහතින් බලන්න.


www.reader.lk