ලක්බිම පත්තරේ වසා දමයිලක්බිම පත්තරේ වසා දමයි

ලක්බිම පුවත් පත මුද්‍රණ කටයුතු නවතා දැමීමට එම පුවත් පත් සමාගම තීරණය කොට තිබෙනවා. ලක්බිම පුවත් පත ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් සිට මුද්‍රණය වුණු ඉතාමත් විශේෂ පුවත් පතක්.දිනපතා මුද්‍රණය වූ ලක්බිම පුවත් පත ප්‍රථමයෙන් වසා දැමු අතර ඉරිදා ලක්බිම පුවත් පත අද දින සිට මුද්‍රණය නොවන බවට අපට විශ්වාසදායි ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා වුණා.

මෑතක සිට ඉතාමත් සීමිත පිරිසක් ඔස්සේ මෙම පුවත් පත මුද්‍රණය කරගන ගොස් ඇති බවටද වාර්තා වනවා.


මෙම පුවත් පතේ හිමිකරු වන තිලංග සුමතිපාල මහතා සේවකයින්ට අසාධාරණයක් නොවන්නට වග බලා ගන්නා බවටද පොරොන්දු වී ඇති බව වැඩිදුරටත් reader.lk අපට වාර්තා වී තිබෙනවා.


www.reader.lk