කතෝලික රවී කූරගලට දුන්න ලයිට් බෞද්ධ සජිත් කපයි ?කතෝලික රවී කූරගලට දුන්න ලයිට් බෞද්ධ සජිත් කපයි ?
කූරගල පන්සලට විදුලිය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍ය වරයෙකු වන සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් ඉකුත් දිනක ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්න විසින් වීඩියෝ පටයක් නිකුත් කල බවට අප පුවතක් වාර්තා කළා.


එමෙන්ම ඒ සඳහා එම අමාත්‍යවරයාගෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැති අවස්ථාවේ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා මේ පිලිබඳ දැනුවත්ව සිය විදුලි බල අමාත්‍යංශය හරහා විදුලිය ලබා දීමට ක්‍රියාත්මක කරමින් පැවැතුණා.

ඒ අනුව අමාත්‍යවරයා පන්සලට විදුලිය ලබා දීමට කටයුතු කරන අවස්ථාවේ එය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුවේ අනුමැතිය අනුව සිදු වූ නමුත් අනුමැතිය ලැබී පසු දින යලිත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුවේන් මෙය තහනම් කොට තිබෙනවා.


මේ සම්බන්ධයෙන් ඉරාජ් වීරරත්න මාධ්‍ය සාකච්චාවක් පවත්වමින් පවසා සිටින්නේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙලෙස මෙය තහනම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.


කෙසේ වෙතත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව භාර ඇමතිවරයාද වන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යරයායි.www.reader.lk