ඉරාජ්ව රවට්ටලා ?


ඉරාජ්ව රවට්ටලා ?

පක්ෂ පාට භේදයකින් තොරව යුක්තියේ හඬ නමින් අද දින විහාරමහාදේවි උද්‍යානයේ පැවති කලාකරුවන්ගේ වේදිකාවේ සිටි ඉරාජ් වීරරත්න හදිසියේ ඉවත්ව ගොස් තිබෙනවා.ඒ එම වේදිකාවේ පක්ෂයක් නියෝජනය කරන බවට චෝදනා කරමින්.


එම වේදිකාවේම, ඉරාජ් සමග සිටි ජනප්‍රිය සංගීත වේදී පේෂල මනෝජ් ඉරාජ් එම වේදිකාවෙන් බැස යෑම වැළක්වීමට විශාල උත්සයක් ගත්තත් ඉරාජ් එම වේදිකාවෙන් බැස ගියා.


එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk