ලංකාවේ සියලු රැප් සංගීතය තහනම් වෙයි ? - කීර්ති පැස්කුවල්ලංකාවේ සියලු රැප් සංගීතය තහනම් වෙයි ? -  කීර්ති පැස්කුවල්


ශ්‍රී ලංකාවේ රැප් සංගීත කලාවේ නියුතු සියලු කලාකරැවන්ගේ දැනගැනීම පිනිස සටහනක් ප්‍රවීණ සංගීත වේදී කීර්ති පැස්කුවල් මහතා පළ කොට තිබෙනවා.එහි ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ වැඩකරැවන් ලෙස පෙනී සිටිමින් රැප් කලාව විනාශ කිරීමට උත්සාහ දරන මන්ද බුද්ධික නොහොත් විකෘති මානසිකත්වයකින් කටයුතු කරන කීප දෙනෙකු නිසා සමස්ථ රැප් කලාවම අවාසනාවන්ත ලෙස අපකීර්තියට පත්වී පිලිකුලට ලක් වී ඇති බවයි.

එමෙනම් එම නිර්මාන වලට අසභ්‍ය වචන යෙදීම , අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සමාජගත කිරීම, වැදගත් පුද්ගලයින්ට සහ ආයතන වලට අපහාස උපහාස කිරීම ඇතුලත් බව ඔහු සඳහන් කරනවා.


වැඩි දුරටත් ඔහු සඳහන් කරනේ මෙවැනි තත්වය යටතේ රැසියාවේ ජනාධිපති පුටින් මහතා රැප් කලාව තහනම් කලා සේ ශ්‍රී ලංකාවෙන්ද රැප් සංගීතය තහනම් වීමට ඉඩ ඇති බවයි.


ඔහුගේ සටහන පහතින් බලන්න.www.reader.lk