ඉරාජ් යලි ආන්දෝලනාත්මක මියුසික් වීඩියෝවක් කරයි


ඉරාජ් යලි ආන්දෝලනාත්මක මියුසික් වීඩියෝවක් කරයි

අන්තර්ජාලයේ කාලයෙන් කාලයට ආන්දෝලනාත්මක නිර්මාණ සිදු කරන ඉරාජ් වීරරත්න විසින් ඔහුගේ නවතම නිර්මාණය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා.


එයද පසුගිය කාලයේ නිර්මාණ මෙන්ම නිරුවත් දර්ශන ඇතුලත් කොට ඇති අතර පසුගිය කාලයේ කතාබහකට ලක් වූ විශ්ව විද්‍යාල තුල සිදුවන අඩත්තේටම් සහ හිංසනයන් සම්බන්ධයෙන් මෙය නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

එමෙනම් විශ්ව විද්‍යාල වල සිදුවන අමනුෂ්ක රැග් සහ එම රැග් හේතුවෙන් මිය ගිය තරුණියක් වටා මෙවර නිර්මාණය සිදු අකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk