මගේ ප්‍රියතම දේශපාලනඥයා රනිල් වික්‍රමසිංහ - මර්වින් සිල්වා


මගේ ප්‍රියතම දේශපාලනඥයා රනිල් වික්‍රමසිංහ - මර්වින් සිල්වා


තමන්ගේ ප්‍රියතම දේශපාලනඥයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බව හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා පවසනවා.ඔහු පවසන්නේ තමන් ඉතාමත් කැමති දේශපාලනඥයා ඔහු බවත් මේ වන විට ඇති වී ඇති තත්වයෙදී තමන් ඔහුට සහය ලබා දෙන බවත් ඔහු පේනවා දෙනවා.


එමෙන්ම ඉදිරියේ පැවැත්වෙන මැතිවරණය සඳහා මර්වින් සිල්වා ඉදිරිපත් වන බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා තිබෙනවා.


එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk