මම අසහන කාරයෙක් - අවසානයේ අශේන් පිළිගනී


මම අසහන කාරයෙක් - අවසානයේ අශේන් පිළිගනී
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල මේ වන විට අශේන් සේනාරත්න නමැති පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස විවේචනය වෙමින් පවතිනවා.ඒ ඔහු වැඩිහිටියන් සම්බන්ධව ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්.

සරාගී ලෙස පෙනෙන සේ තරුණියක් යොදාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින් එම තරුණිය දෙස බලන්නේද යන්න ඔහු මෙම වීඩියෝව මගින් සිදු කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් එහිදී ඔහු හැසිරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ද සමාජ ජාල භාවිතා කරන පුද්ගලයින් විවේචන එල්ල කළා.
එම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඔහු මේ වන විට පිළිතුරු ලබා දෙන වීඩියෝවක් noize tv හරහා සිදු කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.www.reader.lk