සනත් ජයසූරිය, පුතාගේ 12 වැනි උපන් දිනය සැමරූ හැටි


සනත් ජයසූරිය, පුතාගේ 12 වැනි උපන් දිනය සැමරූ හැටි


හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක සනත් ජයසූරිය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බොහෝ ලෙස කතාබහකට ලක් වුණා.


ඔහුගේ පුතුගේ 12වන උපන් දිනය ඉකුත් දින යෙදී තිබුණා. එම හේතුවෙන් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබු අතර එය හිල්ටන් හෝටලයේදී පැවැත් වුණා.


ඒ සඳහා පවුලේ හිතවතුන් සහභාගී වී තිබෙනවා.


එහි අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න.
www.reader.lk