ඩොලරය 175ත් ඉක්මවයි


ඩොලරය 175ත් ඉක්මවයි

පළමු වරට මෙරට මූල්‍ය ඉතිහාසයේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 175 සීමාව අද (30) දිනයේ දී ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 171.6722 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 175.5637 ක් ලෙසින් සටහන් වුණා.


ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 175 සීමාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වනවා.

www.reader.lk