කැම්පස්වල නවක වදයට, ලිංගික අතවර කරන හැටි හෙළි කරයි


කැම්පස්වල නවක වදයට, ලිංගික අතවර කරන හැටි හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල තුල නවක වදය සම්බන්ධයෙන් මිට පෙර සාක්ෂි සහිතව පුවත් සහ වාර්තා අප වාර්තා කර තිබෙනවා.


එලෙස නවක වදයට මුහුණ දුන් සහ නවක වදයට එරෙහි වූ සිසුන් දෙදෙනෙකුගේ කතාබහක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

එහිදී ඔවුන්, ඔවුන්ට සිදු වූ සිදු වීම් පිලිබඳ විස්තර කරන අතර එහි සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින් බලන්න්න.
www.reader.lk