ටිලාන්ගේ රෑ හීනේ BBC එකටත් යයි


ටිලාන්ගේ රෑ හීනේ BBC එකටත් යයි

ටිලාන් ප්‍රනාන්දුගේ රෑ හීනෙ ගීතය අන්තර්ජාලයට මුදා හරිම සම්බන්ධයෙන් මිට පෙර reader.lk අප වාර්තා කළා.එම ගීතය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම ලොව පුරා විකාශය වී තිබෙනවා. ඒ bbc ලෝක සේවය හරහායි.


බිබිසි ලෝක සේවයේ ශ්‍රී ලාංකීය ගීතයක් මෙලෙස ප්‍රචාරයවන්නේ ඉතාමත් අවම වශයෙන් වන අතර එම ගීතය ප්‍රචාරය වූ ආකාරය පහතින් බලන්න.www.reader.lk