2020 ජනපති සටනට එන මධු rox ෆිල්ටි සමග පැටලෙයි


2020 ජනපති සටනට එන මධු rox ෆිල්ටි සමග පැටලෙයි

සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහකට ලක් වු මධු roxz 2020 ජනාධිපතිවරණයට පැමිණීමට නියමිත බව මේවන විට හෙළිව තිබෙනවා.


ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු කළ යම් යම් ප්‍රකාශ සමාජ වෙබ් අඩවි ඔස්සේම හුවමාරු වන අතර ඔහු සමග සටන් කිරීමට සුදානම් වී සිටින ජනප්‍රිය රැප් ගායක ෆිල්ටි සමග කළ සංවාදයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.


එම සංවාදය අතර තුර උණුසුම් තත්වයක් ඇති වූ අතර එම වැඩසටහන පහතින් බලන්න.


www.reader.lk