පරාක‍්‍රමභාහු රජතුමාට iraj call එකක් අරන්


පරාක‍්‍රමභාහු රජතුමාට iraj call එකක් අරන්

පරාක‍්‍රමභාහු රජතුමාට ලබා ගත දුරකථන ඇමතුමක හඬ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමාරු වනවා.


මෙම දුරකථන ඇමතුම ලබාගෙන ඇත්තේ ඉරාජ් වීරරත්න විසින් වන අතර එම පුද්ගලයා නිල් දම්මික නමැති අයෙක් වනවා.

ඔහු තමන් පරාක‍්‍රමභාහු රජතුමා බවත් ඔහු මෙහිදී පවසා තිබෙනවා.


www.reader.lk