කාටත් ප්‍රශ්නයක් වූ හසිනිගේ උපන්දින සාදය අස්සේ වෙන අලුත්ම වැඩේකාටත් ප්‍රශ්නයක් වූ හසිනිගේ උපන්දින සාදය අස්සේ වෙන අලුත්ම වැඩේ


උපන්දින සාද සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා අන්තර්ජාලය පුරා දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.එහිදී විශේෂයෙන් කතාබහකට ලක් වුණේ චන්දිමාල්ගේ උපන්දින සාදයයි.


එයට සහභාගී වූ පුද්ගලයින්ගේ ඇදුම් සහ තෑගී සම්බන්ධව දැඩි කතාබහක් අන්තර්ජාලය තුල ඇති වුණා.


එලෙස තවත් උපන්දින සාදයක් පිලිබඳ පසුගිය දින අන්තර්ජාලය පුරා කතාබහක් ඇති වු අතර එය නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන Hasini Samuelගේ උපන්දින සාදයයි.


ඇයගේ එම උපන්දින සාදයේ ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුම පිලිබඳ ද විශේෂයෙන් කතාබහක් ඇති කළා.


එමෙන්ම ඇය, පසුගියදා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල දැඩි කතාබහක් ඇති කළ ගීතයක් වූ "මල්ලි" ගීතය නිර්මාණය කළ ෆිල්ටි සමග ගීතයක් කිරීමට සුදානම් බවත් අපට වාර්තා වුණා.


අප මේ සම්බන්ධයෙන් හසිනි සමග කතා කළා.


මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් හසිනි පවසා සිටියේ එම පුවත් සතයක් බවත් ගීතයක් ෆිල්ටි සමග නිර්මාණය කරගෙන යන බවයි.


ඔවුන් දිගු කලක සිට මිතුරන් බවත් ඇයගේ පළමු ගීතය පසුගිය අවුරුද්දේ නිර්මාණය කර තිබෙනවා.


උපන්දින සාදය සම්බන්ධයෙන් ඇය කියා සිටියේ එය ඉතාමත් සරල උපන්දින සාදයක් බවත් ඒ සඳහා තමන් සැරසී සිටි ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ මත දැරුවත් එය එතරම් සැලකිය යුතු දෙයක් නොවන බවයි.


ඒ සඳහා ඇයගේ මිතුරන් පමණක් සහභාගී වූ බවත් එය එයාගේ 20 වෙනි උපන්දිනයේ සාදය බවත් ඇය වැඩි දුරටත් අප සමග කියා සිටියා.


කෙසේ වෙතත් ෆිල්ටි සහ ඇය සිටින ඡායාරුපයක් ඉකුත් දින කිහිපයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමාරු වුණා.

www.reader.lk