නදිමාල්, කාවින්ද්‍යා අධිකාරිට රත්තරන් බඩු ගන්න ගිහින් වීඩියෝ එකක් ලීක් වෙයි ?


නදිමාල්, කාවින්ද්‍යා අධිකාරිට රත්තරන් බඩු ගන්න ගිහින් වීඩියෝ එකක් ලීක් වෙයි ?

අමල් පෙරේරාගේ පුත් නදිමාල් පෙරේරා සහ අතුල අධිකාරි හා සමිතා එරන්දති මුදුන්කොටුවගේ දියණිය වන කාවින්ද්‍යා අධිකාරි එකට සිටින වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලින් හුවමාරු වනවා.


එහි සඳහන් වන්නේ ඔවුන් දේපළ ඉදිරි දිනක විවාහ වීමට රන් අභරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ද්ධ රන් භාණ්ඩ වෙළඳ සැලකට පැමිණ ඇති බවයි.


මෙලෙස සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල හුවමරු වන්නේ එම වෙළඳ සැලේ රැඳී සිටි පුද්ගලයෙකු ගත් වීඩියෝ පටයක් බවයි වාර්තා වන්නේ.


එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk