ෆිල්ටිගේ "මල්ලී" එලියටෆිල්ටිගේ "මල්ලී" එලියට

රැප් ගායක ෆිල්ටිගේ නවතම ගීතය මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වලට එක් කර තිබෙනවා.


පසුගිය කාලයේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වූ සිද්ධීන් කිහිපයක් එකතු කොට ගෙන මෙම ගීතය නිර්මාණය කර ඇති අතර එය නම් කර ඇත්තේ මල්ලි ලෙසයි.

එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk