ත්‍රස්තවාදය පරාජය කළ අපේ විරුවන් වෙනුවෙන් ඉරාජ් ගීතය


ත්‍රස්තවාදය පරාජය කළ අපේ විරුවන් වෙනුවෙන් ඉරාජ් ගීතය

"ගීතයෙන් උපයන සියලුම මුදල් ආබාධිත රණවිරුවන්ට"තිස්වසරක එල්.ටී.ටී.ඊ.ත්‍රස්තවාදය පරාජයට පත්කර අද (18) දිනට වසර 09ක් සපිරෙනවා. යුද්ධයේ ආබාධිත සොල්දාදුවන් වෙනුවෙන් ඉරාජ් වීරරත්න ගීතයක් නිර්මාණය කර අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා.


පේෂල මනෝජ් සහ ඉරාජ් එක්ව මෙය නිර්මාණය කර ඇති අතර එම ගීතය "නොනැවතී" ලෙස නම් කර තිබෙනවා.


එමෙන්ම ගීතයෙන් උපයන සියලුම මුදල් එම රණවිරුවන් වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා. එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.www.reader.lk