ජනපතිගේ කතාවකින් ඉරාජ් ගීතයක් කරයි


ජනපතිගේ කතාවකින් ඉරාජ් ගීතයක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආන්දෝලනාත්මක මියුසික් වීඩියෝ නිර්මාණය කරන ඉරාජ් තම නවතම ගීතය අන්තර්ජාලයට මේ වන විට මුදාහැර තිබෙනවා.ඒ සම්බන්ධව මිට පෙර අප මුල් වරට වාර්තා කළා. මෙම ගීතයේ කාන්තා හිංසනය ගැන පැවසෙන අතර වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ජනපති වීමට පෙර කළ ප්‍රකාශයක් එක් කරගනිමින් මෙම නිර්මාණය සිදු කර තිබෙනවා.

එම ගීතය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk