ලංකාවේ පලවෙනි 3D ෆිල්ම් එක "ගජමෑන්"


ලංකාවේ පලවෙනි 3D ෆිල්ම් එක "ගජමෑන්"

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන කළ ප්‍රථම 3D චිත්‍රපටයේ පුර්ව ප්‍රචාරක පටය අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන කළ ප්‍රථම 3D චිත්‍රපටය වන අතර එහි ජනප්‍රිය චරිත රැසක් සහභාගී වූ චිත්‍රපටයක්.70 දශකයේ ජනප්‍රිය වූ කැමිලස් පෙරේරාගේ "ගජමෑන්" තුල ඇති කාටුන් චරිත රැසක් මෙහි ඇතුලත්.


මෙම චිත්‍රපටය අධක්‍ෂණය කර ඇත්තේ චානක පෙරේරා වන අතර මෙය නිර්මාණය කිරීම සඳහා වසර 7 ක් ගත වී තිබෙනවා.


මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 75 පමණ වියදම් වී ඇති බවයි ඔවුන් අප සමග පැවසුවේ. එහි පුර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින් බලන්න.


www.reader.lk