"ගැමුණු මහරජ" 2 කළේ හොරකම් කරලා ? අධක්ෂක සියල්ල හෙළිදරව් කරයි


"ගැමුණු මහරජ" 2 කළේ හොරකම් කරලා ? අධක්ෂක සියල්ල හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලාංකේය රජ වංශයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රධානතම රජෙකු වන දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ කුමාර කාලය පිළිබඳ නිර්මාණාත්මකව නිෂ්පාදනය කරන ලද අතිශය ජනප්‍රිය වූ "ගැමුණු මහරජ" අධක්ෂක එම නාට්‍යට සිදු වූ අසාධාරණයක් සම්බන්ධව හෙළිදරව්වක් කර තිබෙනවා.එහි අධක්ෂක චරිත් අබේසිංහ පවසන්නේ එහි දෙවන කොටස තමාගෙ අවසරයකින් තොරව නිෂප්දනය කර විකාශය කර ඇති බවයි.


ඔහු මේ පිළිබද සිදු කරන හෙළිදරව්ව පහතින් බලන්න.සම්පුර්ණ වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk